Свидетелство на Стефани Кисимова

    423
    Свидетелства за божия слава

    Здравейте Божие семейство. Пиша това свидетелство в радостта си за слава на Господа Исус. Святият Дух ми внуши, че сте очаквали моето свидетелство и слава да бъде на Нашия Утешител, който е винаги с нас. Бях в Ротердам на Вашата служба и искам да Ви напиша свидетелството си, за да стоите твърди във вяра за славата на Господа Исус. Окото ми сълзеше от малка, ходих на лекар, но пак продължаваше да сълзи, след това не отидох повече. Окото ми продължаваше да сълзи, но седмици преди да разбера, че ще имате служба в Ротердам, окото започна да ме боли и да виждам размазано по време на четене. На 29.06.13г. аз бях на богослужението в Ротердам. Вие се помолихте за моето око. Искам да ви кажа, че тогава на момента спряха болките ми, но не виждах промяна в зрението си, виждах размазано. Вярата ми се усили повече с мисълта, че това е изпитание – дали ще се усъмня в силата на Бога. На следващия ден след служението забелязах, че окото ми не сълзи и до ден днешен не е капнала една сълза произволно! Седмица след служението виждах буквите нормално. Благодаря на Исус Христос за Утешителя, който обитава във вас. Господ на силите да утешава душата Ви. Благословен е домът Ви в името на Господ Исус Христос. Амин!

    Стефани Кисимова