Свидетелство на Angela Minkova

    423
    Свидетелства за божия слава

    Искам да благодаря на моя Бог, след 11 месечно чакане и търсене на работа, днес изненадващо ми беше първият работен ден! Много благодаря и на онези, които са ме подкрепили в сърцето си, Бог да им въздаде на яве…

    Angela Minkova

    ***