Сложих на бузата си молитвена кърпичка в името на Исус и болката изчезна

  370
  Свидетелства за божия слава

  Слава на Бога братя и сестри за поредната милост към мен.

  Вчера ме заболя зъб, а снощи болката беше почнала да става непоносима, а и зъба си беше за вадене.

  Сложих на бузата си молитвена кърпичка в името на Исус и болката изчезна. Благодаря на моя Бог.

  Благодаря ти Господи и за молитвените кърпички.