Сънят на Зина

    438
    Свидетелства за божия слава

    Здравей брат Пламене,

    В момента слушам проповедта „Духът на Бога“ и се сетих, че преди около 5 месеца сънувах. Като станах разказах съня на съпруга си.

    Сънувах огромно поле с огромна армия от войници. Ти беше облечен също като войник – началник. Беше начело и те сънувах много сериозен. Цялата армия чакаше твоята заповед, за да нападне. Когато слушах проповедта, където разказваше за видението на баба ти и сънищата на сестрата се сетих за моя сън и почувствах, че трябва да ти го споделя веднага. Затова ти изпращам това съобщение.