Чрез молитва за кръщение аз бях кръстена със Святия Дух, плаках много и говорех на езици!

    484
    Свидетелства за божия слава

    Днес, когато гледах Кръщение във Святия Дух-молитва (на Пламен Петров) аз получих от Бог кръщение в Духа! Слава на Бога!

    Молих се заедно с него и изпълнявах това, което казваше той – да дишам дълбоко и да изговарям на глас думи. Започнах съвсем на висок тон да говоря на езици. Почувствах леко изтръпване в пръстите на ръцете и почти през цялото време плаках. Дойде в мен копнеж за Бога – исках да съм съвсем близо до Него. Когато клипа свърши, аз продължих да се моля на езици. А после хвалех Бога с песниЗдравейте п-ре. Само искам да прославя Бог и да ви кажа, че чрез вашето видео от 29.01.15г. (молитва за кръщение) аз бях кръстена със Святия Дух, плаках много и говорех на езици! Слава на Бога! Михаела