Анна Недева

    236
    Свидетелства за божия слава

    Моето свидетелство за обичта на Бог Исус и Святият Дух – Дъщеря ми се криеше от мен, нитоми говореше и влезе в грешни пътеки.След много молитви към Исус и гледане на клипа на Пастор Пламен против Езавел,както и за сплотяване на рода и разкъсване на вериги,проблемите се разчупиха.Дъщерия ми се обади и повярва в Исус и преди месец и прати другар и той я поиска за жена Слава на Бог.Сега всеки ден тя ме търси и говорим за чудесата на Бога и Святия Дух и за сатана как да го гониме, Слава На Исуса нашият милостив Баща.Силата на Бог, Исус и Святият Дух ,,,Исус направи път  там кадето няма път ,Чу моите майчини молитви и намери съпруг за дъщеря ми .Велика е милоста му , Стават Чудеса ,славата е за Исус и Святият Дух .Дъщеря ми  ще се жени, Бог да им даде вяра ,обич, деца и  благодат .Това е моят подарък от Исус .Да бъде божията воля. Амин